このページの本文へ移動
TFD Multilingual Page>Napakahusay na pag-iwas sa sunog object na sistema ng pahiwatig ng sertipikasyon.

Napakahusay na pag-iwas sa sunog object na sistema ng pahiwatig ng sertipikasyon.

Ang superyor na sistema ng pag-iintindi ng sertipikasyon ng sunog sa sunog ay isa na pinatutunayan ng Kagawaran ng Bumbero ng Tokyo ang mga gusali na patuloy na nagpapanatili ng mataas na kaligtasan ng sunog.

 Sa mga gusali na sertipikadong bilang mas matibay na bagay, ang marka ng mahusay ay ipinapakita.


Marka ng mahusay


Narito ang promosyonal na video na may marka ng mahusay.


Panoorin ang gusali na sertipikado bilang marka ng mahusay.

Ito ay isang site lamang sa notasyon ng Hapon

Kaugnay na pahina

Tungkol sa sistema ng pagsisiwalat ng mga nakakasakit na gusali